BU NEWS


ดร.เจริญ คันธวงศ์ อธิการบดีกิตติคุณก่อตั้ง เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายสังฆทานวันครบรอบถึงแก่กรรม อาจารย์ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เนื่องในวันปองทิพย์เพื่อเป็นการรำลึกคุณูปการของท่านที่มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างสรรค์และพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพให้เจริญก้าวหน้าจนเป็นที่ยอมรับของสังคมมาจวบจนถึงวันนี้ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมงาน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้จัดงานบูร

รศ.ดร.ไมเคิล เอ๊ดเวิร์ด ฟอห์ล คณบดีหลักสูตรนานาชาติ (วิทยาเขตกล้วยน้ำไท) และคุณนาตาลี เกลโบวา อดีตมิสยูนิเวิร์ส 2005 พร้อมด้วย ดร.ปฐมา โมกขะเวส ผู้ก่อตั้งบริษัท Empowered ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในการปลุกพลังความคิดเพื่อการทำงานและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขแบบยั่งยืน พร้อมให้ความรู้ International Mindset จากประสบการณ์ตรงมาถ่ายทอดให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาของหลักสูตรนานาชาติ ในโครงการ “Empowe

มหาวิทยาลัยกรุงเทพจัดพิธีสรรเสริญเกียรติคุณผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2561 โดยมี อาจารย์เพชร โอสถานุเคราะห์  อธิการบดี เป็นประธานกล่าวสรรเสริญเกียรติคุณ และมอบโล่แก่ผู้เกษียณอายุ ภายในงานมีผู้บริหาร หัวหน้างาน และเพื่อนๆ ในที่ทำงานมาแสดงความยินดีและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก บรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะบอกเล่าเรื่องราวรอยยิ้มของการทำงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขทุกนาที ณ  The Banquet อาคาร Tourism Tower ราย

ผศ.ดร.อรรยา  สิงห์สงบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผศ.ดร.ดวงธิดา  นันทาภิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคุณกรด  โรจนเสถียร นายกสมาคมสปาไทย (Thai Spa Association) และคุณชัยรัตน์  รัตโนภาส ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ สมาคมสปาไทย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MoU) ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว กับ สมาคมสปาไทย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีค

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ร่วมมือกับ Full Sail University จัดการแข่งขัน BU Game Jam กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหว่างวิชา GI131 Digital Storytelling และวิชา GI161 Object-oriented Programming ของนักศึกษาสาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบเพื่อให้ได้เรียนรู้กระบวนการ พัฒนาเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ และได้นำความรู้ในรายวิชามาบูรณาการเพื่อสร้างสรรค์ผลงานผ่าน การปฏิบัติจริง พร้อมทั้งได้รับประสบการณ์

นับเป็นกิจกรรมที่มาแชร์ประสบการณ์ให้กับน้องๆ คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ ได้อย่างสนุกสนานและใกล้ชิดรุ่นพี่ศิษย์เก่าแบบที่เรียกได้ว่านั่งจับเข่าคุยกันหมดเปลือกของ พี่บัว ทิฆัมพร ทีปะปาล ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ในค่าย Marvel Studio มาบอกเล่าประสบการณ์การทำงานในสาย Visual Effects (VFX) ระดับ Hollywood กับภาพยนตร์ที่ดังไปทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น  Avengers : Infinity War รวมถึงภาพยนตร์ blockbust

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดอบรมกฎหมายภาษีอากร มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี ให้แก่ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) รุ่นที่ 24 และอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพให้แก่ผู้ทำบัญชี (CPD – ผู้ทำบัญชี) รุ่นที่ 27 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPD – CPA) รุ่นที่ 16 เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้ทันสมัยพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ตลอดจนการปลูกฝังจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยก

เมื่อไม่นานมานี้ สำนักพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ร่วมกับสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการใช้เฟซบุ๊กสําหรับงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน” ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นคณาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวต้อนรับ และมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ผ่า

ร่วมพูดคุยและฟังบรรยายประสบการณ์ในการทำงานสาย VFX ในฮอลลี่วู๊ดกับ พี่บัว ทิฆัมพร ทีปะปาล ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ในค่าย Marvel Studio ทั้ง The Guardian of the Galaxy vol.2, Thor : Ragnarok, และล่าสุดกับ Avenger : Infinity War จะมาเล่าประสบการณ์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่ได้ร่วมงานกับโปรดักชั่นในต่างประเทศ สำหรับผู้ที่สนใจในงาน Animation และ VFX มาพบกันได้วันพฤหัสบดีที่