ข่าวและกิจกรรม

ร่วมรำลึกถึง อ.ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย

ดร.เจริญ คันธวงศ์ อธิการบดีกิตติคุณก่อตั้ง เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายสังฆทานวันครบรอบถึงแก่กรรม อาจารย์ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เนื่องในวันปองทิพย์เพื่อเป็นการรำลึกคุณูปการของท่านที่มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างสรรค์และพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพให้เจริญก้าวหน้าจนเป็นที่ยอมรับของสังคมมาจวบจนถึงวันนี้ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมงาน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้จัดงานบูรพาจารย์รำลึกซึ่งมีคณาจารย์ที่ได้เกษียณอายุไปแล้วมาร่วมงาน ณ โถงหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์

 BACK