BU NEWS


เสริมความแข็งแกร่งด้านเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟให้เด็ก BU โดยผศ.ดร.อรรยา สิงห์สงบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมเป็นเกียรติในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กับบริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด ผู้นำด้านเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟของไทยเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟ รวมถึงประสบการณ์ในทางปฏ

ดร.ไกรฤกษ์  ปิ่นแก้ว คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) โดยโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) และมีการเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางและอนาคตการจัดการโลจิสติกส์ในยุคดิจิทัลและแนวทางอาชีพ” โดย คุณสมชาย บันลือเสนาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเท

สาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับบริษัท วีฟู้ดส์  คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เจ้าของผลิตภัณฑ์ Sunkist Freshie) จัดโครงการ MADD 2018 (Manifestation of Advertising Department) ภายใต้แนวคิด Find Your “ M ”  งานแสดงนิทรรศการประจำปีของสาขาวิชาการโฆษณา MADD 2018 เวทีที่ให้นักศึกษามีโอกาสโชว์ทักษะด้านการผลิตสื่อโฆษณาโดยโจทย์จริงเพื่อเสริมทักษะนักโฆษณา 7 ด้านและทักษะความคิดสร้างสรรค์ ผสมผสานกับเทคโนโลยีผ่า

มหาวิทยาลัยกรุงเทพจัดงานต้อนรับเทศกาลมหาสงกรานต์สร้างความสนุกสนานและสีสันของการแต่งกายที่มาในธีมนุ่งโจง ห่มสไบ พร้อมกิจกรรมที่สอดแทรกขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอย่างสร้างสรรค์ เริ่มต้นกันที่งาน International Water and Color Festival ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ภายในงานมีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทยผ่านกิจกรรมที่สร้างสรร

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Young Talent การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Fintech & Innovation in Banking : The Potential for Transformation” ที่ผ่านมา ให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี และคณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน โดยทีมวิทยากรจากธนาคารกรุงเทพได้แก่ ดร.เปาว์ ศรีประเสริฐสุข Vice President ฝ่ายผู้จัดการใหญ่ดูแลด้าน Innovative Degital Technology คุณวีรภัทร รังษีธรรม AVP ฝ่ายการลงทุนธุรกิจ สายปร

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ เปิดตัว “หนุกหนัง” โครงการพิเศษเสริมหลักสูตรด้านการสร้างภาพยนตร์  ภายใต้ความร่วมมือของสี่กลุ่มพันธมิตรคือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม, เอ็ม พิคเจอร์ส และ ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์  ร่วมปั้นคลื่นลูกใหม่สู่วงการภาพยนตร์ไทย โดยมี รศ.ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายทรงพล วง

ผศ.ดร.อรรยา  สิงห์สงบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และดร.ดวงธิดา นันทาภิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคุณวรงค์ อิศรเสนา ณ อยุธยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ส่วนขาย และคุณต่อตระกูล สมากุล ผู้อำนวยการส่วนขาย ประจำประเทศไทย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (Bangkok Airways) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MoU) ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เพื่อส

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ จัดงาน Retail Fair : BUSEM First Love ภายในงานนักศึกษาต่างพากันมาออกบูธขายอาหาร ขนมและเกมส์ที่มีไอเดียสร้างสรรค์สร้างความสนุกและได้ความรู้การเป็นผู้ประกอบการด้านความคิดสร้างสรรค์และความเป็นนานาชาติที่โดดเด่นในแบบเฉพาะของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ณ ลานแอมฟิเธียเตอร์ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ จัด Workshop ภายใต้หัวข้อ “Effective Communication and Presentation Technique” ซึ่งเป็นการอบรมเชิงบรรยายที่เน้นการปฏิบัติ โดยใช้กิจกรรมทางการสื่อสารและแบบฝึกหัดทางการแสดง เป็นตัวนำไปสู่การทำความเข้าใจด้านการสื่อสารและการนำเสนอผลงาน โดยมีอาจารย์วิทวัส  สังสะกิจ (ครูต้า) วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยแนวทางการแสดงเพื่อการสื่อสารภายในองค์กร เป็นวิทยา