Logo + Identity

icon-ident 01-icon-1
การดาวน์โหลด
1.คลิกปุ่มเลือกสัญลักษณ์ที่ต้องการ (แนวตั้ง/แนวนอน)
2.จะปรากฎตราสัญลักษณ์ที่เลือกไว้ขึ้นมาให้คลิกขวา > Save Image As… (ห้ามคัดลอกไฟล์โดยตรงจากหน้าเว็บโดยเด็ดขาด)
3. นำไฟล์ตราสัญลักษณ์ที่ดาวน์โหลดไว้ไปใช้งานตามประเภทและความต้องการ


BU Logo_all-03
 

BU Logo_icon-06          BU Logo_icon-07


icon 01-icon-2


 
BU Logo_all-02

BU Logo_icon-06          BU Logo_icon-06

 


icon-ident 02-icon-1


BU Logo_all-01

 BU Logo_icon-06          BU Logo_icon-07


icon-1 02-icon-2


 
logo-ed-noshadow-04

 BU Logo_icon-06         BU Logo_icon-07


 
icon-n-1-08


 logo-ed-positive

BU Logo_icon-06         BU Logo_icon-07


icon-ident 03-icon-1


 
BU Logo_all-02

BU Logo_icon-06         BU Logo_icon-07         BU Logo_icon-08


icon-ident 03-icon-2


 

BU Logo_all-03

BU Logo_icon-06         BU Logo_icon-07         BU Logo_icon-08

 


 
BU Logo_icon-10

BU Logo_icon-08     BU Logo_icon-09

 


icon-load 03-icon-1

icon-load 03-icon-2 icon-load-09
วิธีการดาวน์โหลด
ให้คลิกขวาที่ชื่อไฟล์ที่ต้องการแล้วเลือก Save link As…