ข่าวและกิจกรรม

การันตีคุณภาพ เด็กฟิล์ม ม.กรุงเทพ ชนะเลิศ 3 เวทีในเดือนเดียว!!


ด้วยหลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนแบบมืออาชีพ พร้อมอุปกรณ์การเรียนครบครันและทันสมัยของคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ ช่วยผลักดันให้นักศึกษา เด็กฟิล์ม ม.กรุงเทพ เรียนรู้การทำงานจริง ตั้งแต่เริ่มเรียนปีหนึ่ง โดยมีคณาจารย์ และพันธมิตรภาคธุรกิจคอยให้คำแนะนำให้นักศึกษาสามารถผลิตงานที่มีคุณภาพจนสามารถกวาดรางวัลถึง 3 รางวัลภายในเดือนเดียว !!

โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาพยนตร์ ได้โชว์ฝีมือ ด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศ และยอดไลค์สูงสุดอันดับ 3 กับผลงานหนังสั้น “วิธีจีบหนุ่มเนิร์ด” จากโครงการประกวด DCUBIC SPACE VIDEO CONTEST SEASON 1ST จัดโดย D Cubic Space 立方體共享空間 ซึ่งเป็นผลงานของนายเตชิต โกศัย  นายอเลซ บอลเมอร์ นายมาวิน ด่านปานปรีวัฒน์ น.ส.สโรชา จารุรัตน์ น.ส.นิศากร กลิ่นคำดวน  นายณัฐกมล แก้วบุญ นายธนาวัฒน์ พิทักษ์วานิชอุดม น.ส.พิสชาอัญเดียร์ แอมโคก น.ส.พรวิมล ประดับเพชร และนายกิตติ สัมฤทธิ์เดชขจร

ต่อด้วยอีกหนึ่งรางวัลชนะเลิศของ เด็กฟิล์ม ม.กรุงเทพ โครงการประกวดมิวสิควีดีโอ “SSRU MUSIC VIDEO AWARDS VOL.8″ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลงานดังกล่าวเป็นของทีม “ตั๋วหนังใบหนึ่ง Production” น้องใหม่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาพยนตร์ นายภัคชยศ จรัญชล  นางสาวฉัตรฑริกา ยศสงคราม นายณัฐวัติ แช่มช้อย นายธนิน เอมเจริญ นายวัชรินทร์ จันสา และนายภาณุพงศ์ สุวรรณชาติ

และอีกหนึ่งรางวัลที่น่าภูมิใจไม่แพ้กัน จากทีม “MID33” นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาพยนตร์ เด็กฟิล์ม ม.กรุงเทพ นายพีรพงศ์ สิงห์พรหม นายณัฐพงศ์ พิสัยพันธ์ นายศุภณัฐ ไทยเพชร์กุล นายอริยธัช ศรีอัมพร น.ส.บัณฑิตา ธรรมเจริญ นายธนพล โฉมอินทร์ นายณัฐสิทธิ์ เทียนไข นายพิชญ์วัฒน์ สุนทรธนบาล นายธีธัช ยิ้มสุขไพฑูรย์ น.ส.ธมนวรรณ ปทุมลักษณ์ และนายอภิเดช โคมิยามะ แท็กทีมคว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ด้วยผลงานเรื่อง When i say ในโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 First Time เพราะทุกคนมีครั้งแรกจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 
เชื่อแล้วหรือยังว่า หลักสูตรการเรียนที่มุ่งเน้นทั้งทฤษฏีและลงมือปฏิบัติจริง ในสถานการณ์ธุรกิจจริงแบบมืออาชีพ พร้อมด้วยอุปกรณ์ครบครันและทันสมัย จะช่วยปั้นคนรุ่นใหม่ที่เก่ง ดี และมีคุณภาพ สร้างชื่อเสียงประดับวงการ ตั้งแต่ยังเรียนปี 1 เช่นเดียวกับพวกเขา เด็กฟิล์ม ม.กรุงเทพ
ที่มา : http://blog.eduzones.com/jipatar/195822

 BACK 


นับเป็นกิจกรรมที่มาแชร์ประสบการณ์ให้กับน้องๆ คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ ได้อย่างสนุกสนานและใกล้ชิดรุ่นพี่ศิษย์เก่าแบบที่เรียกได้ว่านั่งจับเข่าคุยกันหมดเปลือกของ พี่บัว ทิฆัมพร ทีปะปาล ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ในค่าย Marvel Studio มาบอกเล่าประสบการณ์การทำงานในสาย Visual Effects (VFX) ระดับ Hollywood กับภาพยนตร์ที่ดังไปทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น  Avengers : Infinity War รวมถึงภาพยนตร์ blockbust

ทีม BUCA นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์และคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้ารับโล่เกียรติคุณ จากผลงานเรื่อง “คู่ตรงข้าม” หนังสั้นน้ำดีที่ร่วมสร้างสรรค์สื่อรณรงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากพนัน ภายใต้โครงการสื่อสารสาธารณะเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สภาเด็กและเยาวชนแห่งปร

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ เปิดตัว “หนุกหนัง” โครงการพิเศษเสริมหลักสูตรด้านการสร้างภาพยนตร์  ภายใต้ความร่วมมือของสี่กลุ่มพันธมิตรคือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม, เอ็ม พิคเจอร์ส และ ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์  ร่วมปั้นคลื่นลูกใหม่สู่วงการภาพยนตร์ไทย โดยมี รศ.ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายทรงพล วง