ยกก๊วนรับโล่เกียรติคุณการันตีผลงานน้ำดี

ทีม BUCA นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์และคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้ารับโล่เกียรติคุณ จากผลงานเรื่อง “คู่ตรงข้าม” หนังสั้นน้ำดีที่ร่วมสร้างสรรค์สื่อรณรงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากพนัน ภายใต้โครงการสื่อสารสาธารณะเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สภาเด็กและเยาวชนแห่งปร

เด็ก BU เรียนรู้ประสบการณ์จริงสร้างไอเดียใหม่ก่อนเรียนจบ

เวิร์คอินเทค®/เรียนควบงาน ร่วมกับ คณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ เป็นระยะเวลา 4 เดือน ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพ โดย คุณอโณ

MADD 2018 : Find Your "M"

สาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับบริษัท วีฟู้ดส์  คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เจ้าของผลิตภัณฑ์ Sunkist Freshie) จัดโครงการ MADD 2018 (Manifestation of Advertising Department) ภายใต้แนวคิด Find Your “ M ”  งานแสดงนิทรรศการประจำปีของสาขาวิชาการโฆษณา MADD 2018 เวทีที่ให้นักศึกษามีโอกาสโชว์ทักษะด้านการผลิตสื่อโฆษณาโดยโจทย์จริงเพื่อเสริมทักษะนักโฆษณา 7 ด้านและทักษะความคิดสร้างสรรค์ ผสมผสานกับเทคโนโลยีผ่า

เด็กนิเทศฯ BU คว้าชมเชย สารคดีเชิงข่าว

นายภาณุพัฒน์ บุญรื่น นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลชมเชย สารคดีเชิงข่าว “รางวัลริต้า ปาติยะเสวี” เรื่อง พฤติกรรมเด็กบริโภคขนมและอาหารหน้าโรงเรียนไม่ถูกหลัก “เสี่ยง” สารพัดโรค ซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บ้านกล้วย ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากนายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย