BU Hot News


  คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ ร่วมกับ บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด บริษัท ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด และบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “หนุกหนัง” (Nuke Nang) โครงการที่มุ่งเฟ้นหาและบ่มเพาะนักทำหนังหน้าใหม่เพื่อผลิตภาพยนตร์เข้าฉายจริงในโรงภาพยนตร์ โดยมี ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดงานพร้อม