ข่าวและกิจกรรม

 BACK 


หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สถานทูตฝรั่งเศส (กรุงเทพ) และเทศกาลโฟโต้บางกอก 2018 จัดนิทรรศการภาพถ่าย “The French Connection” ในโครงการ Photo Bangkok Festival 2018  นิทรรศการภาพถ่ายร่วมสมัยโดย 8 ช่างภาพศิลปินฝรั่งเศส อาทิ อลาง โซล์เดอวิลล์, อันเยส เดอร์บี้, โคลด เอสเตบ, ดิดีเอร์ เมย์ฮิว, มาร์ก ลาทุยแยร์, มาร์ตัง อาร์จีโรโกล, มีร์ตีลล์ ตีไบคองค และโซเนีย ฮัมซา ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวนิทรรศการ“ฝรั่งเศสสั

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการ และการประชุม คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปะ Heartist Wall Paint กับ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 กิจกรรมปรับปรุงทัศนียภาพที่ช่วยส่งเสริมความสามารถทักษะด้านศิลปะให้กับนักศึกษาที่มีพรสวรรค์และใจรักได้ลงมือวาดขีดเขียนผนังตามจินตนาการ รวมถึงยังได้รับประสบการณ์

พบกับ 3 นิทรรศการ 3 แนวความคิด ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงคฑาทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการสํานักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งมีการมอบรางวัล FAB Degree Project Award 2017-2018 จากผลโหวตของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จัดแสดงงานในระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน